نخست وزیر پاکستان اولین دانشگاه ویژه سیک مذهبان را افتتاح کرد

در سایت ioaa2009.ir مطلب نخست وزیر پاکستان اولین دانشگاه ویژه سیک مذهبان را افتتاح کرد مشاهده می کنید
عمران خان اولین دانشگاه ویژه سیک مذهبان را در مرز مشترک با هند افتتاح کرده و آن را محلی برای تحصیل تمام سیک مذهبان جهان دانست.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir