توقف تولید ۴ مدل خودرو برای تحریک بازار است

در سایت ioaa2009.ir مطلب توقف تولید ۴ مدل خودرو برای تحریک بازار است مشاهده می کنید

یک فعال بازار خودرو گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و عدم ارتباط با برندهای مطرح خارجی و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، حداقل تا زمان رفع تحریم‌ها هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که همین سبد خودرویی اندکی که موجود هست باز هم کمتر شود.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir