جزئیات پیشنهادات نمایندگان کارگران برای مسکن کارگری

در سایت ioaa2009.ir مطلب جزئیات پیشنهادات نمایندگان کارگران برای مسکن کارگری مشاهده می کنید
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره تأمین مسکن کارگران گفت: خواسته نمایندگان کارگران اصلاح ماده 149 قانون کار است، علاوه بر این اصلاح ساختار تعاونی‌های مسکن بسیار مهم است اما معاونت تعاون همکاری نمی‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir