آخرین اخبار از بررسی حادثه لردگان

در سایت ioaa2009.ir مطلب آخرین اخبار از بررسی حادثه لردگان مشاهده می کنید
نتیجه بررسی کمیسیون بهداشت پیرامون حادثه پیش آمده در روستای لردگان تقدیم رئیس مجلس شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir