حکم دارابی برای 4 کارگردان صاحب‌نام

در سایت ioaa2009.ir مطلب حکم دارابی برای 4 کارگردان صاحب‌نام مشاهده می کنید
نام کارگردانان صاحب‌نامی چون “بهروز افخمی”، “احمدرضا درویش”، “نرگس آبیار” و “سعید سلطانی” در اعضای جدید شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما دیده می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir