رئیس منطقه آزاد کشمیر: ایران به صراحت از مردم کشمیر حمایت کرده است

در سایت ioaa2009.ir مطلب رئیس منطقه آزاد کشمیر: ایران به صراحت از مردم کشمیر حمایت کرده است مشاهده می کنید
رئیس منطقه آزاد کشمیر ضمن انتقاد از مجامع جهانی گفت: در حالی که سرکوب مردم توسط هند به اوج رسیده است و دنیای غرب به خاطر منافع خود سکوت کرده است، تنها ایران و برخی کشورها از مردم کشمیر حمایت می‌کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir