جدایی‌طلبان کاتالان بزرگراه اسپانیا – فرانسه را بستند

در سایت ioaa2009.ir مطلب جدایی‌طلبان کاتالان بزرگراه اسپانیا – فرانسه را بستند مشاهده می کنید

جدایی طلبان کاتالونیا روز چهارشنبه بزرگراه (AP۷) که اسپانیا را به فرانسه متصل می‌کند، مسدود کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir