اینترنت کدام مشترکان ابتدا وصل می‌شود؟

در سایت ioaa2009.ir مطلب اینترنت کدام مشترکان ابتدا وصل می‌شود؟ مشاهده می کنید
براساس اولویت‌بندی‌ها به نظر می‌رسد ابتدا اینترنت مشترکان حقوقی وصل خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir