آشنایی با موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

در سایت ioaa2009.ir مطلب آشنایی با موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی مشاهده می کنید
نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir