تازه‌ترین رتبه‌بندی ثروتمندترین مردان و زنان جهان

در سایت ioaa2009.ir مطلب تازه‌ترین رتبه‌بندی ثروتمندترین مردان و زنان جهان مشاهده می کنید
بیل گیتس تا پایان ماه نوامبر از ثروتمندترین فرد جهان به سومین فرد ثروتمند جهان تنزل یافت.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir