پنتاگون: کاهش نیروها در افغانستان به توافق با طالبان وابسته نیست

در سایت ioaa2009.ir مطلب پنتاگون: کاهش نیروها در افغانستان به توافق با طالبان وابسته نیست مشاهده می کنید
وزیر دفاع آمریکا گفت که این کشور در نظر دارد نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد و این موضوع “لزوماً” ارتباطی به توافق با طالبان ندارد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir