سقوط نخست‌وزیر به دنبال قتل یک خبرنگار

در سایت ioaa2009.ir مطلب سقوط نخست‌وزیر به دنبال قتل یک خبرنگار مشاهده می کنید

خبرنگار مقتول درباره فساد، پولشویی و مخفی کاری مالی تعدادی از وزیران و کارمندان ارشد دفتر نخست وزیر مالت در پاناما تحقیق می‌کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir