بسته شدن دفتر یک شبکه آمریکایی در بغداد

در سایت ioaa2009.ir مطلب بسته شدن دفتر یک شبکه آمریکایی در بغداد مشاهده می کنید
شبکه خبری «الحره» آمریکا با ادعای دریافت پیام‌های تهدیدآمیز مبنی بر حمله احتمالی به دفترش در بغداد، آن را بست.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir