غرامت هواپیمای اوکراینی چگونه پرداخت می‌شود؟

در سایت ioaa2009.ir مطلب غرامت هواپیمای اوکراینی چگونه پرداخت می‌شود؟ مشاهده می کنید
در صورتی که سقوط هواپیمای یک ایرلاین به دلیل نقص فنی، اشتباهات انسانی یا هر فرآیندی که مربوط به وظایف شرکت هواپیمایی باشد، اتفاق افتاده و نتایج بررسی‌ها این موضوع را ثابت کند، بر اساس تعهدات موجود، این شرکت هواپیمایی است که موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان مسافران خود خواهد بود.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir