پرواز مشهد – کاشان به دلیل شرایط نامساعد جوی باطل شد

در سایت ioaa2009.ir مطلب پرواز مشهد – کاشان به دلیل شرایط نامساعد جوی باطل شد مشاهده می کنید
رئیس فرودگاه کاشان از ابطال پرواز مشهد – کاشان به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir