طرح دوفوریتی برای کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس

در سایت ioaa2009.ir مطلب طرح دوفوریتی برای کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس مشاهده می کنید
عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تقدیم طرح دوفوریتی کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس به این هیئت خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir