نمایندگان مجلس در سوگ سردار شهید سلیمانی

در سایت ioaa2009.ir مطلب نمایندگان مجلس در سوگ سردار شهید سلیمانی مشاهده می کنید

مجلس شورای اسلامی در سوگ سپهبد سلیمانی سیاه پوش شد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir