نقش بانک رفاه در حوزه سلامت

در سایت ioaa2009.ir مطلب نقش بانک رفاه در حوزه سلامت مشاهده می کنید
بانک رفاه به منزله بانک سلامت محور، در ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان ها، مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس، در حیطه مسئولیت های اجتماعی، نقش بسزایی داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir