غافلگیری خودروهای تک سرنشین در اصفهان

در سایت ioaa2009.ir مطلب غافلگیری خودروهای تک سرنشین در اصفهان مشاهده می کنید
کمیته فرهنگ شهروندی به مناسبت روز ملی هوای پاک مانور “نه” به خودروی تک سرنشین را در شهر اصفهان برگزار کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir