تدبیر ویژه روحانی و یارانش برای روز شنبه چیست؟ برای فردا و پس فردا چه؟!

در سایت ioaa2009.ir مطلب تدبیر ویژه روحانی و یارانش برای روز شنبه چیست؟ برای فردا و پس فردا چه؟! مشاهده می کنید

به فاصله چند روز از شیوع ویروس جدید کرونا در کشورمان و در شرایطی که فقدان ماسک و ضدعفونی کننده‌هایی مختلف و حتی الکل بر هیچ کس پوشیده نیست، دولت مردان وعده بازگشت اوضاع به روال عادی از روز شنبه را می‌دهند. وعده‌ای که معلوم نیست چگونه قرار است محقق شود وقتی هنوز سازوکاری برای توزیع مایحتاج مردم تدارک دیده نشده؟
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir