دستور واعظی به دستگاه‌ها برای کمک به لرستان

در سایت ioaa2009.ir مطلب دستور واعظی به دستگاه‌ها برای کمک به لرستان مشاهده می کنید
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص کمک سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به لرستان دستور اکید صادر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir