پارلمان تونس به کابینه «الفخفاخ» رای اعتماد داد

در سایت ioaa2009.ir مطلب پارلمان تونس به کابینه «الفخفاخ» رای اعتماد داد مشاهده می کنید
پارلمان تونس به کابینه جدید این کشور به ریاست «الیاس الفخفاخ» رای اعتماد داد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir