افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 30 هزار نفر

در سایت ioaa2009.ir مطلب افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 30 هزار نفر مشاهده می کنید
آمارهای تجمیعی دولت‌ها در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان اینک از مرز 30 هزار نفر گذشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir