نگاهی به «جوجو خرگوشه» | اعاده حیثیت از صهیونیست

در سایت ioaa2009.ir مطلب نگاهی به «جوجو خرگوشه» | اعاده حیثیت از صهیونیست مشاهده می کنید
آیا امثال فیلم «جوجو خرگوشه» را می‌توان بی‌ارتباط با ایدئولوژی دانست؟
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir