فراخوان مسابقه نقاشی «موزه را در خانه نقاشی کنید» منتشر شد

در سایت ioaa2009.ir مطلب فراخوان مسابقه نقاشی «موزه را در خانه نقاشی کنید» منتشر شد مشاهده می کنید
موزه ملی ایران با انتشار فراخوانی از کودکان و نوجوانان کشور خواست تا در مسابقه نقاشی «موزه را در خانه نقاشی کنید» شرکت کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir