پاکسازی ساحل رضامحله – گیلان

در سایت ioaa2009.ir مطلب پاکسازی ساحل رضامحله – گیلان مشاهده می کنید
جمعی از دوستداران محیط زیست ساحل رضامحله کلاچای گیلان را پاکسازی کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir