بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خرداد

در سایت ioaa2009.ir مطلب بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خرداد مشاهده می کنید
استاندار تهران با اشاره به این که ساعت کاری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود از بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خردادماه خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت ioaa2009.ir